Mikä kunto?

Onko elämäsi solmussa?

Kuntoutus voi olla sinulle vaihtoehto

Kela_Paakuvat_1280x460-3
Kela_Paakuvat_1280x460-2
Kela_Paakuvat_1280x460-1

Mikä kunto?

Kuntoutus?!! Vanhusten jumppaa, veteraanien kuntoutusta, fysioterapiaa??

Ei, vaan polku takaisin työelämään tai opiskelemaan! Kelalla on tarjota juuri sinulle vaihtoehtoja oikean polun löytämiseen silloin, kun elämän suunnat ovat solmussa. Oikean suunnan löytyminen voi joskus olla vaikeaa, kun esimerkiksi voimat ovat lopussa tai ei tiedä mitä haluaisi ”isona” tehdä.

 

prev
next

Näin haet kuntoutukseen

1

Hakeudu ensin lääkärin vastaanotolle joko terveysasemalle tai opiskelijaterveydenhuoltoon tai työterveyshuoltoon taikka muulle sinua hoitavalle lääkärille.

Mikä mua vaivaa
2

Lääkäri arvioi, onko kuntoutus sinulle ajankohtainen. Tämän jälkeen hän kirjoittaa sinusta B-lääkärinlausunnon.

B-lausunto
3

Hakemuslomakkeet ovat verkossa (www.kela.fi/lomakkeet). Täytä lomake ja toimita se liitteineen Kelaan. Jos tarvitset tukea lomakkeen täyttämiseen, ota yhteyttä kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205 tai varaa aika toimistoon: www.kela.fi/ajanvaraus

toimita kelaan

Näin Kela palvelee

Tiedämme, että kynnys ottaa yhteyttä tai miettiä tulevaisuutta voi olla joskus haastavaa.
Jos työ-tai opiskeluasiasi ovat solmussa, niin me täällä Kelassa kannustamme sinua ottamaan yhteyttä joko terveydenhuoltoon tai varaamaan ajan Kelaan.

Milloin kuntoutusta?

Jos et ole varma, mikä sinua vaivaa, tai sairaus haittaa työskentelyä tai opiskelua, niin ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin, työterveyslääkäriisi, opiskelijaterveydenhuoltoon tai Kelaan.

Miettikää yhdessä lääkärin kanssa, onko kuntoutuksesta apua tilanteessasi. Tarvittaessa lääkäri arvioi ja laatii sinulle hoito- ja kuntoutussuunnitelman (B-lääkärinlausunto) ja ehdottaa sinulle kuntoutusta.

Kun olet saanut lääkärinlausunnon (tai kuntoutussuunnitelman), voit hakea Kelasta kuntoutusta. Tarvittaessa voit kysyä Kelasta eri kuntoutusmahdollisuuksista. Voit myös varata haastatteluajan  Kelan kuntoutusasioiden palvelunumerosta 020 692 205.

Missä kuntoutusta?

Kelan kuntoutusta toteuttavat kuntoutukseen erikoistuneet yritykset, kuntoutuslaitokset ja vammaisjärjestöt.

Voit käydä kuntoutuksessa kotoa, opiskelupaikalta tai työpaikalta käsin.  Kuntoutusta voidaan myös toteuttaa intensiivisesti, jolloin toimintaa on iltaisin ja yövyt kuntoutuspaikassa. Palveluja on tarjolla joko valtakunnallisesti tai alueellisesti.

Taloudellista tukea?

Kelan kuntoutuksen aikana sinulla on mahdollista saada kuntoutusrahaa. Se turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta, jolloin et pysty esimerkiksi tekemään työtä.

Voit saada kuntoutusrahaa, kun

 • olet 16–67-vuotias
 • kuntoutuksesi tavoitteena on työelämässä pysyminen, sinne palaaminen tai sinne pääsy
 • sinulla on hyväksyttävä kuntoutuspäätös.

Kuntoutuksen voi järjestää joko Kela tai muu taho.

Jos olet alle 20-vuotias, Kela voi maksaa sinulle nuoren kuntoutusrahaa sellaisen opiskelun tai kuntoutuksen ajalta, joka edistää pääsyä työelämään. Voit saada nuoren kuntoutusrahaa, kun

 • olet 16–19-vuotias
 • työkykysi tai mahdollisuutesi valita ammatti tai työ on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi
 • tarvitset erityisiä tukitoimia, jotta voit opiskella tai osallistua muuhun työllistymistäsi edistävään kuntoutukseen
 • opiskelu tai kuntoutus perustuu kotikunnassa laadittuun henkilökohtaiseen opiskelu- ja kuntoutussuunnitelmaan.

Lisätietoa kuntoutusrahan määrästä.

Laske kuntoutusrahasi täällä.

Etsivä auttaa

Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa ja tukee sinua , jos sinulla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai jos sinulle ei ole suunnitelmia tulevaisuuden varalle. Sinulle tarjotaan tukea vain, jos haluat ottaa sitä vastaan.

Voit ottaa yhteyttä suoraan etsivään nuorisotyöhön joko soittamalla, sähköpostilla tai jättämällä yhteydenottopyynnön. Voit tulla Kelaan etsivän nuorisotyöntekijän kanssa.

Yhteystiedot

Katso kuntasi etsivä nuorisotyöntekijä liitetiedostosta .

Tuntuuko sinusta, että koet olevasi ahdistunut tai pelkäät sosiaalisia tilanteita tai olet masentunut?
Ei hätää, silloin Kelan palveluista esimerkiksi kuntoutuspsykoterapia tai kurssit voisivat olla sinulle vaihtoehto.

Kursseista tukea


Kurssilla saat tukea omien tavoitteidesi saavuttamiseksi sekä opiskelu-, työ- ja toimintakykysi parantamiseksi. Kela järjestää nuorten kursseja kahdessa ikäryhmässä: 16–22-vuotiaille ja 23–30-vuotialle.

Kelan mielenterveyskursseilla

 • Vahvistat elämänhallinnan taitojasi.
 • Tapaat muita samassa elämäntilanteessa olevia.
 • Opettelet ryhmässä mielen hallinnan keinoja.
 • Kehität sosiaalisia valmiuksiasi.
 • Saat tukea ja vahvistusta hyvinvointiisi.

Näin haet

 • Hakeudu ensin terveydenhuoltoon tai sinua hoitavalle lääkärille.
 • Kun olet saanut B-lääkärilausunnon kuntoutustarpeestasi, täytä hakemuslomake KU132 ja toimita se liitteineen Kelaan.
 • Tietoa siitä, kuinka kauan hakemusten käsittely Kelassa yleensä kestää, löydät Käsittelyajat ja tiedustelut -sivulta.

Missä kursseja toteutetaan?

Kuntoutuspsykoterapia


Kuntoutuspsykoterapiassa pyritään tukemaan pysymistäsi työelämässä tai siirtymistä sinne, paluuta työhön, opintojen edistymistä tai niiden loppuun saattamista. Kuntoutuspsykoterapia voi olla henkilökohtaista, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa tai kuvataideterapiaa.

Miten kuntoutuspsykoterapiaan pääsee?

Sinulla tulee olla psykiatrin tai muun lääkärin diagnoosin jälkeen psykiatriin vähintään kolmen kuukauden hoitosuhde, jonka aikana on vähintään kaksi tapaamista vastaanotolla. Tämän jälkeen psykiatri tekee sinulle kuntoutustarpeen arvioinnin sisältävän lausunnon psykoterapian tarpeesta ( B-lääkärinlausunto).

Kela tukee kuntoutuspsykoterapiaa, katso korvausmäärät.

Kela myöntää terapian vuodeksi kerrallaan, ja sitä voi saada enintään kolmeksi vuodeksi.

Voit etsiä itsellesi terapeutin Kelan palveluntuottajahausta.

Takaisin työelämään


Oletko ollut pitkään poissa työstä? Haluaisitko päästä takaisin työelämään ja vahvistaa työelämätaitojasi?

Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksessa (MT-työhönvalmennus) keskitytään etsimään sinulle työpaikka sekä vahvistetaan työnhaku- ja työelämätaitojasi. Saat henkilökohtaista tukea ja ohjausta työn hakemiseen, tekemiseen ja työelämään siirtymiseen. Työhönvalmennuksessa mietitään, millaista tukea tarvitset sijoittuaksesi työelämään. Samalla suunnitellaan myös sitä, mihin jatkat työhönvalmennuksen jälkeen. Seurantavaiheessa sinua tuetaan, että pystyt jatkamaan mahdollisessa työ- tai koulutuspaikassa. Tällöin selvitetään mahdollisia haasteita, jotka liittyvät ammatillisen urasuunnitelmasi toteutumiseen.

Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus soveltuu sinulle, jos sinulla on psyykkinen sairaus, joka heikentää työkykyäsi ja vaikeuttaa työllistymistäsi. Sairauden hoidon tulee olla sellaisessa vaiheessa, että voit sitoutua työpaikalla tapahtuvaan työskentelyyn. Työhönvalmennus kestää noin vuoden.

Näin haet

 • Hakeudu ensin terveydenhuoltoon tai sinua hoitavalle lääkärille.
 • Kun olet saanut B-lääkärinlausunnon kuntoutustarpeestasi, täytä ammatillisesta kuntoutuksesta hakemus KU 101 ja toimita se liitteineen Kelaan.
 • Tietoa siitä, kuinka kauan hakemusten käsittely Kelassa yleensä kestää, löydät Käsittelyajat ja tiedustelut -sivulta.

Missä Kelan MT -työhönvalmennusta toteutetaan?

HYKS-alue

KYS-alue

OYS-alue

TAYS-alue

TYKS-alue

Valtakunnalliset

Ruotsinkieliset

Haittaako sairaus opiskeluasi tai työtäsi?
Kyllä se siitä, Kelan ammatillinen kuntoutus voi olla sinulle vaihtoehto, jos sinulla on sairaus tai muu haastava elämäntilanne, joka hankaloittaa ammatti- tai opiskelualan tai työtehtävän valintaa.  Onko tilanteesi esimerkiksi se, että opintosi ovat keskeytyneet tai et ole päässyt opiskelemaan tai työhön?

Ammatillinen kuntoutusselvitys


Ammatillinen kuntoutusselvitys

Jos lähtötilanteesi on solmussa etkä tiedä, mikä vaihtoehto olisi sopiva, silloin kyseeseen voisi tulla kuntoutustarpeen ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen.

Ammatillinen kuntoutusselvitys toteutetaan palveluntuottajan (yritys joka tuottaa kuntoutuspalveluita) tiloissa. Selvitys kestää enintään 12 päivää ja sen lisäksi vielä 1–3 seurantapäivää. Kokonaispituus määräytyy tarpeidesi mukaan.

Ammatillisen kuntoutusselvityksen jatkoksi on mahdollista hakea esimerkiksi työkokeilua. Sen avulla pääset selvittämään käytännössä mahdollisuuksiasi ja edellytyksiäsi kiinnostavan ammatin hankintaan ja siinä työskentelyyn. Työkokeilu alkaa alkukartoituksella, ja sitä seuraa työskentely oikealla työpaikalla.

Näin haet

 • Hakeudu ensin terveydenhuoltoon tai sinua hoitavalle lääkärille.
 • Kun olet saanut B-lääkärinlausunnon kuntoutustarpeestasi, täytä ammatillisesta kuntoutuksesta hakemus KU 101 ja toimita se liitteineen Kelaan.
 • Tietoa siitä, kuinka kauan hakemusten käsittely Kelassa yleensä kestää, löydät Käsittelyajat ja tiedustelut -sivulta.

Missä kuntoutusselvitystä toteutetaan?

HYKS-alue

KYS-aluekartta

OYS-alue

TAYS-alue

TYKS-alue

Valtakunnalliset

Ruotsinkieliset

Kuulovammaiset

Näkövammaiset

Ammatillinen kurssi


Kursseista selkeyttä uran valintaan

Ammatilliset kuntoutuskurssit auttavat sinua selkeyttämään ammatinvalintaa ja pääsemään ammatillisiin opintoihin. Kurssit tukevat myös sosiaalisten taitojen kehittämistä ja elämänhallintaa. Kurssit on jaettu erilaisiin ikäryhmiin: voit osallistua nuorten ryhmään (18–25-vuotiaat) tai yhdessä aikuisten kanssa (18–60-vuotiaat).
Voit hakea kurssille, jos sinulla on opiskelua tai ammatinvalintaa hankaloittava sairaus tai muu elämäntilanteesi on aiheuttanut hankaluuksia ammatin tai koulutusalan valinnassa tai työllistymisessä. Jos esimerkiksi opinnot ovat keskeytyneet tai et ole vielä päässyt opiskelemaan tai työhön, kursseilta saat eväät uusien polkujen avautumiseen.

Kurssit sisältävät ryhmätoimintaa, työharjoittelua työpaikoilla ja henkilökohtaisia tapaamisia kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa. Kurssi kestää pisimmällään noin vuoden.

Näin haet

 • Hakeudu ensin terveydenhuoltoon tai sinua hoitavalle lääkärille.
 • Kun olet saanut B-lääkärinlausunnon kuntoutustarpeestasi, täytä ammatillisesta kuntoutuksesta hakemus KU 101 ja toimita se liitteineen Kelaan.
 • Tietoa siitä, kuinka kauan hakemusten käsittely Kelassa yleensä kestää, löydät Käsittelyajat ja tiedustelut -sivulta.

Missä kursseja toteutetaan?

HYKS-aluekartta

KYS-alue

OYS-alue

TAYS-alue

TYKS-alue

Aikuisten ruotsinkieliset ammatilliset kuntoutuskurssit

Työ- ja koulutuskokeilu

Työ- ja koulutuskokeilu

Työ- tai koulutuskokeilu voi olla sopiva kuntoutusmuoto, jos et enää suoriudu nykyisistä työtehtävistäsi ja edessä on työtehtävien tai ammatin vaihto.

Työkokeilu

Työkokeilun tavoitteena on löytää tai varmistaa sinulle soveltuva työ- tai koulutusala. Työkokeilu kestää noin 2 kuukautta. Alkuvaiheessa vahvistetaan työnhaku- ja työelämätaitojasi, ja samalla saat tukea työkokeilupaikan etsimiseen. Voit osallistua työkokeiluun myös silloin, jos sinulla on jo tiedossa mieluisa työpaikka, jossa voit kokeilla työn tekemistä. Työkokeilussa kokeilet ohjatusti työn tekemistä 1–3 työpaikassa. Päätösvaiheessa osallistut ammatillisen kuntoutuksesi jatkosuunnitelman laatimiseen. Tällöin mietitään, minkälainen työ- tai koulutusala soveltuu sinulle ja suunnitellaan, mihin jatkat työkokeilun jälkeen. Seurantavaiheessa sinua tuetaan ammatillisen kuntoutuksesi jatkosuunnitelman toteuttamisessa ja selvitetään mahdollisia jatkosuunnitelmasi toteutumiseen liittyviä haasteita.

Koulutuskokeilu

Koulutuskokeilussa selvitetään koulutusmahdollisuuksiasi ja tutustutaan kouluelämään. Kokeilun avulla saat kuvan koulutuksesta ja kyseisen ammattialan vaatimuksista. Samalla pääset arvioimaan kiinnostustasi tiettyyn koulutusalaan.

Koulutuskokeilu toteutetaan oppilaitoksessa, esimerkiksi ammatillisessa oppilaitoksessa, ja se kestää muutamasta päivästä kahteen viikkoon.

Näin haet

 • Hakeudu ensin terveydenhuoltoon tai sinua hoitavalle lääkärille.
 • Kun olet saanut B-lääkärinlausunnon kuntoutustarpeestasi, täytä ammatillisesta kuntoutuksesta hakemus KU 101 ja toimita se liitteineen Kelaan.
 • Tietoa siitä, kuinka kauan hakemusten käsittely Kelassa yleensä kestää, löydät Käsittelyajat ja tiedustelut -sivulta.

Missä työkokeilua toteutetaan?

HYKS-alue kartta

KYS-alue

OYS-alue

TAYS-alue

TYKS-alue

Valtakunnalliset

Ruotsinkieliset

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus

Työhönvalmennuksen tavoitteena on löytää toiveitasi, osaamistasi ja taitojasi vastaava sekä terveydentilaasi soveltuva palkkatyö. Voit osallistua valmennukseen myös silloin, jos sinulla on jo tiedossa mieluisa työhönvalmennuspaikka. Työhönvalmennus tapahtuu vähintään yhdessä työpaikassa, ja valmennus kestää noin 6 kuukautta.

Työhönvalmennuksen alkuvaiheessa saat tukea työpaikan etsimiseen sekä työnhaku- ja työelämätaitojesi vahvistamiseen. Tämän jälkeen saat tukea ja ohjausta työn tekemiseen ja työelämään siirtymiseen. Päätösvaiheessa mietitään, millaista tukea vielä tarvitset sijoittuaksesi työelämään. Samalla suunnitellaan myös sitä, mihin jatkat työhönvalmennuksen jälkeen. Seurantavaiheessa sinua tuetaan, että pystyt jatkamaan mahdollisessa työ- tai koulutuspaikassa. Tällöin selvitetään mahdollisia haasteita, jotka liittyvät ammatillisen urasuunnitelmasi toteutumiseen.

Näin haet

 • Hakeudu ensin terveydenhuoltoon tai sinua hoitavalle lääkärille.
 • Kun olet saanut B-lääkärinlausunnon kuntoutustarpeestasi, täytä ammatillisesta kuntoutuksesta hakemus KU 101 ja toimita se liitteineen Kelaan.
 • Tietoa siitä, kuinka kauan hakemusten käsittely Kelassa yleensä kestää, löydät Käsittelyajat ja tiedustelut -sivulta.

Missä Kelan työhönvalmennusta toteutetaan?

HYKS-aluekartta

KYS-alue

OYS-alue

TAYS-alue

TYKS-alue

Ammatillinen koulutus

Koulutukseen tukea
Kun olet saanut opiskelupaikan, silloin Kela voi tukea myös koulutustasi, joka johtaa tutkintoon. Koulutus voi olla sinulle tarpeellista lisä- tai uudelleenkoulutusta tai eri tavoin valmentavaa koulutusta. Opiskelupaikkoina voivat olla ammatilliset oppilaitokset tai erityisoppilaitokset, kansanopistojen ammatilliset linjat, ammattikorkeakoulut, korkeakoulut tai yliopistot. Varsinaista rahallista tukea opintoihin voi saada kuntoutusrahana, rajoitetusti matkakorvauksina ja koulutarvikemäärärahana.

Näin haet

 • Hakeudu ensin terveydenhuoltoon tai sinua hoitavalle lääkärille.
 • Kun olet saanut B-lääkärinlausunnon kuntoutustarpeestasi, täytä ammatillisesta kuntoutuksesta hakemus KU 101 ja toimita se liitteineen Kelaan.
 • Tietoa siitä, kuinka kauan hakemusten käsittely Kelassa yleensä kestää, löydät Käsittelyajat ja tiedustelut -sivulta.

Oppisopimuskoulutus

Voit saada kuntoutusrahaa myös oppisopimuskoulutuksen ajalta.  Oikeus kuntoutusrahaan tältä ajalta arvioidaan samoin perustein kuin ammatillisessa kuntoutuksessa.

Näin haet

Täytä kuntoutusrahahakemus asiointipalvelussa tai lomakkeet KU112 ja KU111.

Liitä hakemukseesi:

 • B-lääkärinlausunto terveydentilastasi
 • koulutuksen järjestäjän hyväksymä oppisopimus
 • koulutusta koskeva suunnitelma.

 

Ajankohtaista

Koetko olevasi ahdistunut tai pelkäät sosiaalisia tilanteita tai olet masentunut?
Ei hätää, silloin Kelan palveluista esimerkiksi kuntoutuspsykoterapia tai kurssit voisivat olla sinulle vaihtoehto.

Kurssilla saat tukea omien tavoitteidesi saavuttamiseksi sekä opiskelu-, työ- ja toimintakykysi parantamiseksi. Kela järjestää nuorten kursseja kahdessa ikäryhmässä: 16–22-vuotiaille ja 23–30-vuotialle.

Katso alueesi alkavat käyntikertakurssit 16–22-vuotiaat:

Kuntoutuskeskus Petrea

Kuntoutussäätiö Helsinki/Uusimaa

Kyyhkylä Oy Mikkeli

Oiva Riihi Oy

Verve Kuopio

Verve Oulu

23–30-vuotiaiden käyntikertakurssit:

Kuntoutuskeskus Petrea

Kuntoutussäätiö Helsinki/Uusimaa

Kyyhkylä Oy Mikkeli

Intensiiviset kurssit:

Verve Oulu

_______________________________________________________________

Mikä kunto? -sivusto ruotsin kielellä löytyy osoitteesta: http://rehabiliteringforunga.fpa.fi

Nuoret kertovat

Joskus toipuminen tai uuden suunnan löytyminen ottaa aikansa.
 • Kampanja_highres_12
  Kampanja_highres_10
  tiia
  ensimminen_maalaukseni_taideterapiassa
 • Kampanja_highres_13
  Kampanja_highres_09
  vihrea naama
  vihrea naama
 • Kampanja_highres_14
  Kampanja_highres_13
prev
next

Tietoja kampanjasta

Mikä Kunto? -kampanjan tavoitteena on kertoa nuorille Kelan kuntotuspalveluista. Kampajan suunnittelussa oli mukana viisi nuorta, jotka arvioivat kampanjan ilmettä sekä sisältöjä. Kampanja kestää vuoden 2016 loppuun ja on osa yhteiskuntatakuuta.
footer_naama
Yhteystiedot

Voit varata ajan Kelaan
www.kela.fi/ajanvaraus
Tai voit soittaa ja kysyä kuntoutuksesta

 • Puhelimitse 020 692 205 ma–pe klo 8–18

Voit myös tulostaa kuntoutuksen hakulomakkeen

Katso myös

 • mielenterveystalo
 • nt-story-default-image